Logo

Oletko uusi päätoteuttaja rakennusalalla, tiesitkö nämä asiat rakentajan tiedonantovelvollisuudesta?

Tiedonantovelvollisuus ja annettavat tiedot koskevat rakennustyömaalla tapahtuvaa rakentamista, korjauksia ja kunnossapitoa sekä vastaavaa toimintaa harjoittavia yrityksiä ja työntekijöitä.

Tiedonantovelvollisuuden alaraja

  • Työntekijätietoja ei tarvitse antaa, jos työmaakohtaisen hankkeen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 euroa. Hankkeen kokonaisarvoa laskettaessa otetaan huomioon vain rakennuttajan ulkopuoliselta tilaamien urakoiden arvo, ei rakennuttajan omia kustannuksia esim. henkilökunnan palkkakustannuksia.
  • Urakkatietojen alarajaa tarkastellaan sopimuskohtaisesti eikä työmaakohtaisesti. Mikäli sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa, urakkailmoitus on annettava, vaikka työtä tehtäisiinkin useilla työmailla ja yksittäisten työmaiden osuus kokonaisurakkasummasta alittaa 15 000 euroa.

Työntekijätiedot kuukausittain

  • Päätoteuttaja ilmoittaa kuukausittain kaikki työmaakohtaiset työntekijätiedot.
  • Velvollisuus antaa työntekijätiedot syntyy silloin, kun on kyse rakentamisesta yhteisellä rakennustyömaalla.
  • Tiedot  anneteaan päätoteuttajan kautta työmaittain Verohallinnolle. Kukin työmaan yritys puolestaan ilmoittaa omat työntekijänsä päätoteuttajalle.
  • Myös itsenäiset ammatinharjoittajat ovat velvollisia ilmoittamaan työntekijätiedot.
  • Työntekijätiedot voidaan antaa sellaisistakin yrityksistä, joiden tekemistä töistä ei tarvitse antaa urakkatietoja.

Urakkailmoitus kuukausittain

  • Tilaajat ilmoittavat kuukausittain kaikki tilaamansa työmaakohtaiset rakentamispalvelut, urakkatiedot.
  • Tiedonantovelvollisia ovat rakennnuspalvelua tilaavat tahot kuten rakennuttajat ostamastaan rakentamispalveluista. Tilaajana voivat olla myös pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija.
  • Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen ostamistaan urakoista ja vuokratyövoiman käytöstä Verohallinnolle.

Tiedot koottu Verohallinnon sivuilta.
Lisätietoja "Rakentamisen tiedonantovelvollisuus ja päätoteuttajan vastuut" -oppaasta.

 

Kulunvalvonta

Sähköisen kulunvalvontapalvelun hankinta on ajankohtaista mikäli hoidat kulunvalvontaa manuaalisesti, kokoat käsin työntekijätiedot verottajaraportointia varten tai haluat varmistaa tehokkaan ajankäytön itse projektin hoitamiseen.

Jos sinulla on jo kulunvalvontajärjestelmä, varmista, että järjestelmä toimii haluamallasi tavalla ja saat järjestelmästä tarvitsemasi raportit niin verottajalle kuin AVI:n tarkastajalle tai palkanmaksuun muutamalla napin painalluksella.

Lue lisää "5 vinkkiä kulunvalvontalaitteen hankintaan" -blogista.

Ota yhteyttä tästä.

Follow us on Twitter Visit us on Facebook Visit us on LinkedIn

© 2018 LogiNets Oy. All rights reserved.
Läkkisepäntie 17, 00620 Helsinki
www.loginets.com

Poistu sähköpostilistalta