Logo

Mobiilikirjausten hyödyntäminen palkanmaksussa

Työajanseurantajärjestelmän tarkoituksena on kerätä tietoja nopeasti, vaivattomasti ja samankaltaisena eri käyttötarkoituksiin mm. palkanmaksuun ja laskutukseen. LogiNetsin työajanseurantajärjestelmä on helppokäyttöinen ja selkeä kaikille järjestelmän käyttäjille mm. tuntikirjaajalle, hyväksyjälle, resursoijalle, laskutukseen ja reskontraan.

Työajanseurantajärjestelmästä voidaan siirtää palkkatietoina esimerkiksi työntekijätiedot, työn aloitus- ja lopetusajankodat, palkkaluokat tai -lajit, kustannuspaikat, työkohteet, kilometrit ja eri TES-lisät. Järjestelmässä voidaan ylläpitää myös työaikapankkia, saldon ja liukumien laskentaa.

Mobiilikirjausten edut:

  • Helppo ja luotettava työajankirjaus
  • Puhelin aina mukana, laiteriippumaton, GPS-ominaisuus
  • Työmaiden ja työluokkien vaihdot kesken päivän, siirtymien laskenta automaattisesti
  • Helpot tuntien muokkaukset ja hyväksynnät
  • Ei manuaalista tietojen syöttöä eri järjestelmiin
  • Yhtenäinen raportointi

Työajanseurantatietoihin pääsee helposti aina tarvittaessa esimerkiksi tarkastuksen sattuessa tai työsuojeluviranomaisen niitä pyytäessä. Työaikalain mukaisesti tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset tulee pystyä todistamaan työntekijäkohtaisesti. Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito vähintään työaikalaissa säädetyn kanneajan päättymiseen asti eli kaksi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, kun merkintä on tehty.

LogiNetsin työajanseurannassa voidaan ylläpitää myös kulunvalvontaa ja siihen voidaan liittää ajoneuvoseuranta joko ammattikäyttöön tarkoitetulla kiinteällä seurantalaitteella tai kevyemmällä mobiililla Android -sovelluksella.

Lue lisää työajanseurannasta

Tiedonsiirrot ja rajapinta palkanmaksuohjelmaan

Työajanseurantajärjestelmän tietoja voidaan siirtää usealla tavalla palkanmaksuun. Tilitoimistolle voidaan antaa tunnukset työajanseurantajärjestelmään, josta palkanlaskija voi tulostaa tarvittavat raportit. Tietoja voidaan siirtää CSV-tiedostona järjestelmästä toiseen. Järjestelmien välille voidaan tehdä myös automaattinen rajapinta, jolloin palkkatiedot siirtyvät vaivattomasti palkanmaksuun haluttuina aikajaksoina.

Nykyaikaisten työkalujen avulla eri järjestelmien kytkentä toisiinsa tapahtuu suhteellisen helposti ja nopeasti. Palvelun tarjoaja joutuu usein tekemään ohjelmointityötä rajapintoja varten ja antaa tästä kustannusarvion etukäteen. Usein aikaisemmin toteutettuja rajapintoja voidaan hyödyntää, jolloin kustannukset jäävät kohtuullisiksi.

Ota yhteyttä myyntiimme
Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella

Follow us on Twitter Visit us on Facebook Visit us on LinkedIn

© 2018 LogiNets Oy. All rights reserved.
Läkkisepäntie 17, 00620 Helsinki
www.loginets.com

Poistu sähköpostilistalta